top of page

O mně

Má cesta k psychologii měla vývoj. Během studia na Pražské konzervatoři jsem v rámci praxe začala pracovat s dětmi a věnovat se psychologii. To mě nasměrovalo k dalšímu studiu, tedy k jednooborové psychologii. Na Jihočeské univerzitě, jsem získala bakalářské vzdělání. Magisterský titul jsem získala na Pražské vysoké škole psychosociálních studií. Po dokončení studia psychologie dále procházím dalším vzděláváním v oblasti psychologie a psychoterapie.

 

Svou soukromou praxi kombinuji s působením na základní a v mateřské škole. Zde pracuji s dětmi, rodiči a učiteli v nejrůznějších kontextech. V neposlední řadě pracuji s celými kolektivy na intervenční, preventivní či rozvojové bázi. V rámci programu Psychohygiena pro studenty herectví pracuji se studenty středních škol. 

Ve své soukromé praxi nabízím prostor dospělým a dospívajícím klientům, kteří přichází s různými tématy. 

Klientům poskytuji psychologické poradenství. Řídím se etickým kodexem psychologů. Působím pod odbornou supervizí.

 

Bezpečí. Odbornost. Zkušenosti. Řešení. Uvolnění.

Mgr. Angelika Kartous Sbouli, DiS. 

Kontakt

Konzultaci je možné si sjednat telefonicky či přes e-mail.

Telefon: 731 666 312

bottom of page